عکس تیم ملی بسکتبال در بازی‌های آسیایی 1966

عکس تیم ملی بسکتبال در بازی‌های آسیایی 1966

این صفحه برای سال 1345 نیست بلکه بازنشر آن در سال‌های اخیر مجله‌ی کیهان ورزشی چاپ شد.
تیم ملی بسکتبال در بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک.
ایران پس از سه دوره غیبت (1954، 1958 و 1962) وارد بازی‌های آسیایی بانکوک تایلند شد.

ایستاده از چپ:
مجید توفیق، مسعود ماهتابانی، سروش نگهبان، نادر کاشانی و محمدرضا مشحون.
نشسته از چپ:
(محسن خلخالی در عکس هست در بازی‌ها غایب بود)، منصور هفت‌لنگ، محمود عدل، داود حداد و اسد برومی.

ایران در این دوره عنوان هفتم آسیا را به دست آورد.

در این دوره برای نخستین بار هدایت تیم ملی بسکتبال را دان لینهان مربی آمریکایی بر عهده داشت.

عکس تیم ملی بسکتبال در بازی‌های آسیایی 1966

دیدگاهتان را بنویسید