«طرز فکر» قبل از بازی

«طرز فکر» قبل از بازی

سایت خانه بسکتبال ایران؛ به نقل از کانال کاوش بسکتبال و قسمت نکاتی برای مربیان بسکتبال

میلواکی در حالی که بازی فینال را عقب بود، 2 – 2 کرد.

زمانی که بازی 2 – 0 بود از یانیس آنته‌توکونمپو میلواکی پرسیدند چه فشاری را برای ورود به بازی سوم تحمل می‌کند؟

«می‌دانم که این مسابقات فینال است؛ همه ما می‌فهمیم که خودمان را درگیر چه نوع بازی‌ای می‌کنیم. بنابراین، ما می‌دانیم که چه کاری باید انجام دهیم.

باید بازی را سبک نگه دارید. نمی‌توانید به خودتان بگویید اوه، این فینال است و فشار زیادی وجود دارد و … نه، هنوز بسکتبال است.

گفتن آن آسان است، انجام آن سخت است. فقط باید آن را سبک نگه داشت، باید توپ را سبک نگه داشت، باید جو را سبک نگه داشت».

این ذهنیت کامل یک ورزشکار (و تیم) است.

بسیاری از مربیان جوان قبل از بازی‌های بزرگ بیش از حد تیم خود را تحت فشار قرار می‌دهند.

«یا این کار انجام شود یا بمیر»!

همانطور که یانیس گفت یک روش بسیار بهتر برای نزدیک شدن به بازی «سبک نگه داشتن آن» است.

 

مربیان می‌توانند با (1) حفظ آرامش قبل از بازی، (2) تمرکز بر روی روند کار به جای نتیجه، و (3) یادآوری بازیکنان برای لذت بردن از بازی و سرگرمی، به بازیکنان کمک کنند تا به طرز فکر صحیحی برسند.

این بخشی از کار مربی است که به آنها کمک می‌کند تا وارد این طرز فکر بدون فشار شوند.

بنابراین دفعه دیگر که تیم شما در شرف انجام یک بازی بزرگ است، به جای اینکه در مورد پیروزی صحبت کنید، بازیکنان را تشویق کنید تا بهترین کار خود را انجام دهند و از لحظه لحظه لذت ببرند.

به این ترتیب می‌توان بازیکنان را در اوج عملکرد خود قرار داد.

خبرنگاری از یانیس پرسید چگونه یاد گرفته خودش، خودش را مدیریت کند؟

پاسخ او در کلاس جهانی و تفاوت بین منیت، فخرفروشى و فروتنی بود که اینگونه توضیح داد.

«بر گذشته تمرکز کنید، این همان خودخواهی است.

روی آینده تمرکز کنید، این غرور و فخرفروشى است.

بر حال تمرکز کنید، این فروتنی است».

@Kavoshbasketball

دیدگاهتان را بنویسید