عكسى از سال ١٣٣٣ بسكتبال دختران در مدارس تهران

عكسى از سال ١٣٣٣ بسكتبال دختران در مدارس تهران

این عکس بازی مدرسه ژاندارک و رضاشاه کبیر است. شماره ۱۰ فرح دیبا است. مرحوم حسين جبارزادگان مربی مدرسه ژاندارک بود. بازيكن المپيكى بسكتبال ايران كه در سالهاى بعد مربى تيمهاى ملى بسكتبال و واليبال شد.

تیم نشسته از راست: مهری انور ، فریده منوچهری، یلنا و لیلی مرادیان…

بقيه نفرات شناخته نشدند

 

دیدگاهتان را بنویسید