حسین سرودی/از بنیانگذاران بسکتبال در ایران

حسین سرودی/از بنیانگذاران بسکتبال در ایران

در تالار مشاهیر با ایشان بیشتر آشنا شوید:

مربی تیم‌های شعاع و دوچرخه سواران (تاج) در دهه 20

مربی شهرهای خرمشهر و دزفول و شهرهای شمالی از جمله بندرپهلوی و … در آغاز دهۀ 30

رئیس فدراسیون بسکتبال بین سال‌های 1341 تا 1343.

 

تالار حسین سرودی

دیدگاهتان را بنویسید