شبنم كلاهى دبير فدراسيون بسكتبال از سمت خود استعفا كرد.

شبنم كلاهى دبير فدراسيون بسكتبال از سمت خود استعفا كرد.

خانه بسکتبال ایران؛ بر اساس شنيده‌هاى ما دبير فدراسيون بسكتبال صبح امروز از اين سمت استعفا كرد.

فدراسيون بسكتبال هنوز خبر استعفاى كلاهى را تاييد نكرده است اما منابع ما از استعفاى وى خبر دادند.

 

مطالب اختصاصی بیشتر از بسکتبال ایران را در بخش بالای سبد، خانه بسکتبال ایران بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید