پیمان میرزائی زارع Peyman Mirzaeei zare

تاریخ تولدBirthday

1365/04/081986/06/29

رده سنیAge group

بزرگسالانAdult

پست بازیGame post

پاور فورواردPower forward

سوابقGame records

24 سال24 year

قد / وزنWeight / Height

186 / 83186 / 83

آدرس

ایران کرمانشاه بوئین زهرا

بیوگرافی

بازیکن گارد راس،دریبلیگ کوتاه،سه گام متوسط