اعضاى تيم كوچين ملى ٢٠٢٠ / ورزش محيط زيست زندگی

اعضاى تيم كوچين ملى ٢٠٢٠ / ورزش محيط زيست زندگی

خانه بسکتبال ایران؛ از تیم بسکتبال کاله و روحیه ورزشکاری با حفاظت از محیط زیست بسكتبال كاله در سالن سبز جنگلهاي هيركاني…

ورزش محيط زيست زندگی

كوارتر اول:

كوچين ٢٠ — زباله ٠

كوارتر چهارم و پايان بازي:

برنده ي واقعي طبيعت سبز!

قهرماني ها فقط در ميادين ورزشي حاصل نمي شود، بياييم قهرمانان محيط زيست هم باشيم!

ورزشکاران الگوی مناسبی برای مفهوم انسان سالم مي باشند و روحیه ورزشکاری با حفاظت از محیط زیست ارتباط تنگاتنگی داشته و از آنجایی‌که ورزشکاران همواره مورد توجه آحاد جامعه قرار دارند، می‌توانند پرچمداران اشاعه فرهنگ محیط زیستی در جامعه قلمداد شوند.

 

اعضاى تيم كوچين ملى ٢٠٢٠ / ورزش محيط زيست زندگی

مرحبا به دفاع منطقه‌ای اهالي بسكتبال كاله در سالن سبز جنگلهاي هيركاني در برابر حملات و صدمات پسماندها و آلاينده هاي طبيعت!

دیدگاهتان را بنویسید