برنامه شماره 17 رادیو بسکتبال ایران – پلی‌آف

برنامه شماره 17 رادیو بسکتبال ایران - پلی‌آف

برنامه شماره 17 رادیو بسکتبال ایران از سایت پخش میشه

امشب 15 اسفند ۱۳۹۹ – برنامۀ شمارۀ 17 از سایت خانه بسکتبال ایران

صدای ما فراتر از خانه ما

موضوع : پلی‌آف

 

در این برنامه می‌‎شنوید:
رادیو بسکتبال

پلی‌آف

اجرا: مهراد خورشیدی

روانشناسی ورزشی دکتر یاسمین ایلیاوی (در 2 قسمت)

بسکتبال و یک شهر ایجرود زنجان

در حومۀ خاطرات رضا طاهری با مهرداد دُرّانی مقیم آلمان
همراه با عکس‌های دهۀ 60

بسکتبال؛ رویای نسل‌ها با احسان امیری و نوشتاری در مورد مهدی کامرانی

هندآف، با مطالبی شنیدنی از حامد حدادی با صدای محسن مظفری ‌افشار(کانادا)

چند خط از رسانه‌ها با فریماه شیاسی، این هفته با پری پتی بازیکن شهرداری گرگان

با لژیونرها

شات کلاک با پریسا یزدانی و نگاهی به بسکتبال بانوان

تایم اوت با محمدحسن واحد و بسکتبال اروپا

جامپ‌بال با ژوبین جلیلی و تحلیل داوری

موسیقی هدیه امشب گلنار با صدای داریوش رفیعی

رادیو بسکتبال را از سایت  خانه بسکتبال ایران بشنوید
صدای ما فراتر از خانه ماست

در حومه خاطرات

بسکتبال رویای نسل‌ها

پژوهشی از افشین رضاپور

نسل طلايي، نماد رويكرد بسكتبال به دوران مـدرن و نـوين ايـن ورزش درايران است.

نسلي از بازيكنان شاخص بسكتبال كه آيندة بسياري از آنهـا دربهار 1378 كليد خورد و 8 سال بعد در قهرماني آسيا نتيجه داد. اين رونـد تأثير گذار و پيروزي با شاخص هاي درست با ورود بسكتبال ايران به المپيك و قهرماني هاي بعدي در آسيا و حضور باثبات در رقابت هـاي جهـاني ادامـهيافت.

اين نسل در سال هاي بعد ثابت كرد، استعداد ضروري است، اما ي كـي  از مهم ترين ويژگي هاي ساختاري موفقيت، تجربه است.

زماني كه تيم ملي بسكتبال در جام جهـاني 2019، آخـرين تمهيـدات خود را براي راه يابي به المپيك به كار مي گرفت، استعداد و تجربه بازيكناني چون حامد حدادي و صمد نيكخواه بهرامي، براي صعود تـيم بـه بـازي هـاي2020 توكيو، كمك بزرگي بود.

60 سال بعد از نخستين حضور بسكتبال ايـران در المپيـك، خيلـي هـا مي خواستند بدانند در بسكتبال چه اتفاقي افتاده است؟

روند آرام اما منطقي و تدريجي نخبه پـروري در سيسـتم گلخانـه اي بـا پرورش استعدادهاي جوان از اواسط دهة 70 خورشـيدي بـا سـعيد فتحـي شروع شد.

در اردوهاي شناسايي، روي قامـت بلنـد بازيكنـان تأكيـد ويـژه صورت مي گرفت اما ايراداتي هم وجود داشت. بازيكنـان مسـتعد بـا قامـت كوتاه تر ممكن بود در طرح بلندقامتان ديده نشوند اما اين امكان براي آنهـا فراهم بود كه سال هاي بعد در زمرة بازيكنان شاخص قرار بگيرند.

مهدي كامراني از همين بازيكنان بود. 

يكي از شاخصه هاي پيـروزي در تركيـب نسـل طلايـي كـه بـا عبـور از فيلترهاي سخت انتخابي به خاطر قد كوتاهي كه داشت، در سال هاي بعد به  چشم تيزبين، قدرت بازي سازي، هوش فضايي، مهارت كار با توپ، چابـك و بازيكن شوتزن تيم ملي بسكتبال تبديل شد.

كامراني در حضور تعداد قابل تـوجهي از بازيكنـان گـارد  راس مثـل آرن داودي، جواد داوري، امير اميني و حتي سامان وي سـي و از سـال 2015 بـا وجود جوان ترهايي مثل سـجاد مشـايخي و بهنـام يخچـالي (كمبـو گـارد) هميشه جاي ثابت خود را در  تـيم  ملـي داشـت.

بـازي بـا دو گـارد هـم دردوره هايي كه نوع بازي ايران توسط برخي مربيان خارجي تغيير كـرده بـود باز هم جايگاه محكم كامراني را متزلزل نكرد.

مهدي كامراني شكل تكامل‌يافتـه بـازي  تعـدادي از بازيكنـان  تكنيكـي تاريخ بسكتبال نظير سليم شيبه، مصطفي علي آبادي، بهمن فرزانـه، سـعيد ارمغاني و محمد كسايي پور است كه مهارت هاي فني خود را جسورانه و زيبا اجرا مي كرد.

روزنامه ها مي نوشتند بازي مهدي كامراني در جام  ملتهاي 2007 آسيا در كنار صمد نيكخواه بهرامي و حامد حدادي، يادآور مثلث آتشين جردن – پيپن – رادمن در تيم شيكاگو دهة 90 ميلادي است.

زندگي كامراني با ورزش هاي مختلف پيوند خورده بـود امـا يـك روز بـا كفش ميخي به بسكتبال علاقه منـد شـد! احمـد مازيسـتان مربـي مهـدي،انگيزة فعاليت هاي بعدي را در او به وجود آورد و كامراني راه پيشرفت را در پيش گرفت.

 

ضمن تشکر از بازدید شما، خواهشمندیم به منظور ارائه خدمات بهتر و رسیدن به اهداف عالی سایت، تیم خانه بسکتبال ایران را یاری فرمایید.

هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان گذاشته تا با برطرف نمودن ایرادات و استفاده از پیشنهای ارزشمند شما در جهت ارائه خدمات بهتر به خانواده بزرگ بسکتبال بکوشیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید