کار جالب پیشکسوتان بسکتبال در بازی ایران – بحرین

کار جالب پیشکسوتان بسکتبال در بازی ایران - بحرین

بسیاری از پیشکسوتان بسکتبال در بازی ایران – بحرین دعوت بودند اما کار سه نفر آنان خیلی جالب بود.

ناصر سلیمی، سعید علی‌آبادی و حسین عرفانیان دانشور با این کیک که تصویر تیم‌های ایران و بحرین روی آن است وارد شدند و همه پیشکسوتان را به تعجب واداشتند. بین دو نیمه هم بین همه تقسیم شد!

نادر کاشانی، مرتضی مازیار، مهدی مکری، منوچهر شمسا، علی نوری، مسعود شهرام‌نژاد، اسدالله کبیر، ایرج لارودی، عباس آقاکوچکی، فرامرز خالقی، حسن‌رضا خزاعی، علی‌اکبر شیریان، محسن شاه‌علی، حسین قره‌گزلو، ارسلان جمشیدی، محمدمهدی ایزدپناه، بهمن فرزانه، شهناز علیزاده، سهیلا روحانی، زهره شهمایی، محمد متین، فرهاد زحمتکش،….

دیگر پیشکسوتان حاضر در سالن آزادی بودند.

کار جالب پیشکسوتان بسکتبال در بازی ایران - بحرین

دیدگاهتان را بنویسید