یادداشت بسکتبال/ هیچ کامیابی در غیبت اخلاق، اصالت نخواهد داشت

یادداشت بسکتبال/ هیچ کامیابی در غیبت اخلاق، اصالت نخواهد داشت

انتخابات ریاست فدراسیون بسکتبال ایران در حالی به روز برگزاری نزدیک می‌شود که مشاهدات هر فرد متخصص و دلسوز بر آشفتگی فضای رقبا دلالت دارد. در این راستا سزاوار نکات زیر مدنظر قرار گیرد:

۱. اخلاقیات پایه‌ی ورزش است و اخلاق‌مندی محور گریزناپذیر برای مسولیت اجرایی. اگر اخلاقیات را از ملزومات مدیریت حذف کنیم می‌توان حدس زد که آفت درخت سازمان افزایش خواهد یافت چنانکه درخت انسانی بدون محصول مناسب به سمت خشکی می‌گراید.

۲. هر انتخاباتی را می‌توان ذیل گزاره‌های فوق درک نمود. انتخابات اگرچه در محل رقابت‌های گاه تنگاتنگ است اما اگر رقبا اخلاق را رعایت نکنند و در پیشی گرفتن از یکدیگر به ابزارهای ناصحیح متوسل شوند، روح انتخابات و ابعاد آن مخدوش خواهد شد. پیروزی آن نصیب هرچه که شود، نفس امر باخت است‌. هیچ کامیابی در غیبت اخلاق و مردم دوستی، اصالت نخواهد داشت.

۳. انتخابات پیش‌روی ریاست‌ فدراسیون بسکتبال در چنان حجمی از بی‌اخلاقی درهم تنیده که سبب نگرانی دلسوزان بسکتبال شده است. برخی کاندیداهای محترم در همین ابتدای راه متوسل به ابزار تخریب رقبا شده‌اند و از هر گزاره‌ای برای پیشبرد اهداف انتخاباتی خویش بهره‌برداری می‌کنند‌ حال آنکه این رفتارها و برچسب‌ها با روح پهلوانی و نوعدوستی ورزشی تضاد عمیق دارد.

۴. سزاوار است اعمال رقابتی بر برنامه‌های هر نامزد متمرکز باشد و با اعلام توانمندی‌ها و برنامه‌های راهگشا، صلاحیت و شایستگی خویشتن را برای عموم اعلان دارد. تخریب رقبا و تمرکز بر رقیب، کمکی به روشن شدن اذهان عمومی برای انتخاب فرد اصلح نمی‌نماید بلکه مکدر کننده اتمسفر جمعی است.
بیاییم همگی با ملاک قرار دادن منافع بسکتبال، عیار دانستن توسعه‌ی آن و اعتقاد راسخ به اینده‌ی فرزندان این سرزمین که مشتاق ورزش‌اند، خیرخواهانه به گزینه اصلح و توانمندی رای دهیم که دور از حاشیه بر بهبود عملکرد فدراسیون تمرکز نماید و برنامه‌محور در تحقق اهداف بلند بسکتبال گام بردارد.

دکتر رفیعی رئیس هیئت بسکتبال استان گیلان

دیدگاهتان را بنویسید