خبرگزاری مهر خبر داد: انتخابات بسکتبال 6 بهمن

خبرگزاری مهر خبر داد: انتخابات بسکتبال 6 بهمن

خبرگزاری مهر لحظاتی قبل تاریخ مجامع انتخابی سه فدراسیون را اعلام کرد.

به گزارش سایت تخصصی خانه بسکتبال ایران و به نوشته این خبرگزاری، پیش از این قرار بود مجمع انتخاباتی فدراسیون نابینایان و کم بینایان ۱۱ دی ماه برگزار شود. ۱۹ دی ماه هم زمان مقرر برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال بود که لغو شد. ضمن اینکه امروز و در فاصله دو روز مانده به برگزاری مجمع فدراسیون اسکیت، انتخابات این فدراسیون هم لغو شد.

دبیر مجامع انتخاباتی این فدراسیون‌ها و وزارت ورزش دلیلی برای به تعویق انداختن مجامع آنها اعلام نکرده‌اند اما آنچه مسلم است کاندیداها، مسائل مربوط به تاییدیه برخی از صلاحیت آنها از طرف مراجع ذی صلاح و عدم اعلام رسمی آن موجب تصمیم گیری برای برگزاری نشدن مجمع انتخاباتی سه فدراسیون موردنظر شده است.

البته قرار است بهمن ماه مجمع انتخاباتی هر سه فدراسیون نابینایان و کم بینایان، بسکتبال و اسکیت برگزار شود.

طبق زمان بندی جدید اعلام شده، مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت ۲ بهمن ماه برگزار می شود. انتخابات فدراسیون نابینایان وکم بینایان برای ۴ بهمن ماه پیش بینی شده است و قرار است مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال هم ۶ بهمن ماه برگزار شود.

دیدگاهتان را بنویسید