اثرات منفى تبعیض در ورزش

اثرات منفى تبعیض در ورزش

تبعیض می تواند تأثیرات منفی ای بر عملکرد تیم های ورزشی بگذارد.

شناسایی فرایندها، بسترها و عوامل ایجادکننده تبعیض می تواند به بهبود عملکرد تیم های ورزشی کمک کند.

توجه ویژه به بسترها و عوامل ایجادکننده تبعیض در تیم های ورزشی، می تواند ایجاد این پدیده را در تیم های ورزشی کاهش دهد.

 

مطالب آموزشی روانشناسی ورزشی در تالار آموزش خانه بسکتبال ایران بخش روانشناسی بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید