بسکتبال و مهندسی / اصول مربیگری موفقیت‌آمیز بسکتبال

بسکتبال و مهندسی / اصول مربیگری موفقیت‌آمیز بسکتبال

بسکتبال و مهندسی / اصول مربیگری موفقیت‌آمیز بسکتبال

در ادامه پژوهشی در زندگی چهر‌ه‌ها، آثارعلمی، آموزشی و نشر کتاب در تاریخ بسکتبال ایران به بررسی کتاب دیگری از رضا مهندسی، مؤلف و مترجم بسکتبال تحت نام مربیگری موفقیت‌آمیز در بسکتبال نوشته مورگان ووتن می‌پردازیم.

رضا مهندسی در معرفی مورگان ووتن نویسندۀ کتاب مربیگری موفقیت‌آمیز بسکتبال می‌نویسد:
«این کتاب از سری انتشارات ویژۀ ورزشی است که توسط ای سی ایی پی (برنامۀ آموزش مربیگری درجۀ یک آمریکا)، طراحی شده است. ای سی ایی پی از مورگان ووتن کمک می‌گیرد تا چگونگی استفاده از فلسفه، روانشناسی، تعلیم و تربیت و روش‌های مدیریت را در کسب موفقیت تیم‌های ورزشی نمایش دهد».

مورگان ووتن از سال 1956 سرمربی تیم‌های بسکتبال بود و تا زمان انتشار چاپ دوم کتاب مربیگری موفقیت‌آمیز بسکتبال (1383) در ایران، 88 درصد پیروزی، بالاترین رکورد پیروزی او معرفی شده است.

باز هم در معرفی این مربی در زمان انتشار کتاب در ایران می‌خوانیم:
« ووتن 5 بار عنوان بهترین مربی سال آمریکا و بیش از 20 بار عنوان مربی سال منطقۀ واشنگتن دی.سی را تصاحب کرده است».

اما آنچه رضا مهندسی را برای ترجمۀ این کتاب مشتاق‌تر کرده بود، عناوین و افتخارات ووتن به تنهایی نبود بلکه از دیدگاه یک بازیکن مطرح بسکتبال در زمان خود، این مبانی مربیگری(کوچینگ)، ایجاد فلسفۀ برای مربیگری بسکتبال ایران، اثرات مثبت آموزش و کار علمی، تأثیرگذاری در زندگی افراد و پایه‌گذاری اهداف با بسیاری دیگر از آموزه‌ها و تجارب غنی بود که کمی نزدیک به دو دهۀ پیش بسکتبال ایران نیازمند این مبانی بود و مهندسی، پژوهشگر جوان آن روز‌های بسکتبال را برای ترجمۀ اثری آموزنده و بیادماندنی ترغیب و تشویق می‌کرد.

بسکتبال و مهندسی / اصول مربیگری موفقیت‌آمیز بسکتبال

انگیزه‌های مهندسی برای این کار جالب بود. او می‌گوید:
«می‌خواستم آدم مؤثری برای بسکتبال باشم. آن زمان احساس می‌کردم متونی در اختیار مربیان نیست که بتوانند پایه‌های آموزشی را بر مبنای کار علمی تنظیم کنند چون به لحاظ ترجمۀ کتاب‌های آموزشی به شدت در مضیقه بودیم».

به گواه نشر کتاب در تاریخ بسکتبال ایران تا دو دهۀ پیش و بیشتر، در زمینۀ مهارت‌های فردی؛ دریبل، شوت و پاس، کتاب یا جزواتی داشتیم که توسط مربیان دلسوز و باتجربه تألیف می‌شد اما رضا مهندسی نخستین بسکتبالیست از حوزۀ دانشگاهی بود که موفق به ترجمه و چاپ اثری درخور توجه در مبانی مربیگری بسکتبال شد.

او می‌گوید:
« مجتبی ثابت یکی از بازیکنان کاشان در دهه‌های 40 و 50، که از دانشجویان مکانیک دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران بود، بعد از مهاجرت به آمریکا، کتاب مربیگری موفقیت‌آمیز بسکتبال را برای حسین پرتو، از مربیان برجسته در بسکتبال کاشان فرستاد»…

دیدگاهتان را بنویسید