سازمان لیگی که «اولین» نیست / بسکتبال در حباب تاریخ‌سازی

سازمان لیگی که «اولین» نیست / بسکتبال در حباب تاریخ‌سازی

این روزها روی تشکیل «نخستین سازمان لیگ بسکتبال» تأکید می‌شود اما این نخستین سازمان لیگ نیست.

از حدود تیر ماه گذشته اهالی فدراسیون و رسانه‌های نزدیک به آنها روی عبارت «نخستین سازمان لیگ بسکتبال» تأکید می‌کنند در حالی که نخستین سازمان لیگ بسکتبال 11 سال پیش تشکیل شده بود.

در سال 1390 هنوز حسن نوربخش عهده‌دار سمت‌های مسئول کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال بود که مثل همین روزها بحث تشکیل سازمان لیگ بسکتبال سر زبان‌ها افتاد. سازمان لیگ سال 1390 تا پایان همان فصل رقابت‌های لیگ برتر دوام آورد اما چون مبنای درست و اصولی و ساختار مشخصی نداشت فصل بعد به «شورای تصمیم‌گیری لیگ» تغییر کرد.

این نکته هم جالب است که گردانندگان سازمان لیگی که هنوز سازمان نیست، برای تشکیل این سازمان و بنا به گفته آنان «فعالیت‌های هدفمند و قانونمندش»، وعده سال آینده را می‌دهند!

عددسازی و تاریخ‌سازی و تأکید بی فایده روی برخی عبارات از جمله حباب «نخستین سازمان لیگ» دردی دوا نمی‌کند همانگونه که دفعات قبل با توجه به ساختار اقتصادی لیگ‌ها در ورزش ما و وابستگی به فدراسیون‌ها دردی را دوا نکرد.

دیدگاهتان را بنویسید