دانش‌افزایی در بسکتبال / کمیته‌ای که از ریل «آموزش» خارج شده است

دانش‌افزایی در بسکتبال / کمیته‌ای که از ریل «آموزش» خارج شده است

سایت خانه بسکتبال ایران – علاقه‌مندی به ترکیب واژگانی مثل « دانش‌افزایی » در بسکتبال ما چطور شکل می‌گیرد؟

چرا این روزها از «دانش‌افزایی» زیاد می‌شنویم؟

استعدادیابی با دانش‌افزایی مربیان.

دانش‌افزایی مربیان با مربی فلان باشگاه.

دانش‌افزایی مربیان استان با مربی تیم ملی و …

برای اینکه ذهن‌تان به موضوع آشناتر شود، کاربرد «دانش‌افزایی مربیان» در بسکتبال ما مثل فرهنگ‌سازی در مملکت ماست. کسانی که در سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی برنامه‌ی فرهنگی ندارند مدام دم از فرهنگ سازی می‌زنند تا به ما القاء کنند، کارهای مهمی برای انجام دادن دارند.

دانش در مفهوم کلی خود و دانش‌افزایی، بار معنایی وسیعی دارند که با یک روز و چهار پنج ساعت و با افرادی که یک سر دارند و هزار سودا، نه کسی با دانش می‌شود و نه کسی دانش‌افزا.

برای دانش‌افزایی؛ شایستگی، دانایی، تجارب و اندیشه‌ها و… بر چه مبنایی استوار است؟

در حال حاضر آنچه از دانش‌افزایی برداشت می‌شود، تحت تآثیر تعارفاتی بین گروهی از افراد به اقتضای منافعی است که در یک زمان بین یکدیگر رد و بدل می‌کنند.

آنچه از این نوع خاص به اصطلاح دانش‌افزایی به جا می‌ماند، نقش تازه‌ای برای نزدیک‌تر کردن خود به سازمان و توجه به شرایط مادی است، در حالی که دانش‌افزایی در نتیجه‌ی یک ساختار اصولی در مرور زمان به وجود می‌آید.

در طول چهار دهه از عمر کمیته آموزش فدراسیون بسکتبال برای دانش‌افزایی مربیان با چهره‌های توانمند و دارای آثار ارزشمند همچون امیرهوشنگ سبکتکین، فریده هادوی، رضا مهندسی و وحید ابوالحسنی گام‌های خوبی برای دانش‌افزایی مربیان بسکتبال برداشته شد.

حتی کلینیک‌های نناد ترونیک در دوره مسئولیت نعیمه ظفر با همۀ نقصان‌ها و با وجود برگزاری رفع تکلیفی فدراسیون کنونی قابل تأمل بود اما با سیاست‌گذاری‌های مالی و درآمدزایی این فدراسیون تحت نام دانش‌افزایی در کمیته آموزش، به ساختار تازه‌ای در این بخش نیاز داریم.

به دلیل ضعف شدید ساختار آموزش در راستای دانش‌افزایی، و خارج شدن یک کمیته به دلیل حضور فردی ناکارآمد در رأس آن از ریل «آموزش»، شاهد آموزش مدرسانی نظیر صفاعلی کمالیان خارج از سیستم تحت کنترل فدراسیون هستیم که برای ارتقای مربیان هر بار دوره‌های متعدد آموزشی از جمله اخیراً «اصول حمله در برابر دفاع جاگیری نیمهٔ زمین» را برگزار می‌کند.

همچنین محمد رحیمی در ترکیه که برای پر کردن نواقص آموزش در ایران از مدرسان و مربیان خارجی در کلینیک‌های آنلاین خود استفاده می‌کند.

 

مطالب اختصاصی بیشتر از آموزش و مربیگری بسکتبال را در بخش نیمکت، خانه بسکتبال ایران بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید