بسکتبال زیر سایۀ بازی سه نفره

بازی سه نفره

تا پیش از بحران کرونا، بسکتبال بانوان ایران زیر سایۀ بسکتبال سه نفره قرار داشت.

با از سرگیری مسابقات سه نفره در آسیا و انتخابی المپیک بعید نیست اوضاع به روال سابق برگردد اما به طور طبیعی مسابقات نیمه‌متمرکز از اول آبان، حواس‌ها را به سمت بسکتبال دختران سوق خواهد داد.

در بسکتبال سه نفره متأسفانه به جای استفاده از نیروی جوان، به سراغ بسکتبالیست‌های با سابقه رفتیم و پشتوانه نساختیم تا همچنان در بسکتبال اعم از ملی و باشگاهی یا بازی سه نفره، متکی به نیروهای قدیمی‌تر باشیم.

برای دختران ایران،

در صورت برنامه‌ریزی درست در بسکتبال سه نفره، جای پیشرفت وجود دارد اما در بسکتبال به دلیل آنکه به مسابقات سطح دو آسیا اهمیت داده نمی‌شود، کار کردن خیلی دشوار است.

مسابقات باشگاهها زمینه‌ساز پیشرفت بسکتبالیست‌های دختر است مشروط به اینکه انتخاب‌ها سلیقه‌ای نباشد.

مطالب اختصاصی بیشتر از بسکتبال ایران را در بخش بالای سبد، خانه بسکتبال ایران بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید