بعد از ظفر، عباسی آمد

بعد از ظفر، عباسی آمد

مجمع انتخابات فدراسیون بسکتبال برای تعیین رئیس هر دوره یک نامزد زن دارد.

در حالی که روزهای پایانی از مهلت 10 روزه ثبت نام از نامزدهای ریاست در مجمع فدراسیون بسکتبال را پشت سر می‌گذاریم تاکنون یک نامزد مرد و یک نامزد زن برای مجمع انتخابی ثبت نام کرده‌اند.

پوران عباسی، معلم و مربی بسکتبال و مدیر آکادمی سپهرداد، دومین کاندیدای ریاست بوده که نامنویسی کرده است.

4 سال پیش نعیمه ظفر تنها زن نامزد رئیسی در انتخابات ریاست فدراسیون بود.

در کارنامه عباسی مربیگری تیم جوانان ایران دیده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید