رادیو تصویری / گفتگو؛ با دکتر مهرداد نوايى روانشناس و مشاور خانواده و جوانان

رادیو تصویری / گفتگو؛ با دکتر مهرداد نوايى روانشناس و مشاور خانواده و جوانان

راديو تصويرى خانه بسکتبال ایران تقدیم می‌کند

گفتگو؛ با دکتر مهرداد نوايى پیشکسوت بسکتبال، روانشناس و مشاور خانواده و جوانان

نیاز به تعلق، یا حس تعلق در یک تیم به عنوان یک نیاز عاطفی و پذیرفته شدن در گروه چه تأثیراتی دارد؟

کسی که وارد عرصه هیجانی می‌شود باید «خودکنترلی» داشته باشد.

ما دو نقطه کنترلی «بیرونی» و «درونی» داریم.

در سطوح قهرمانی نیاز ویژه به افراد ویژه در کنار تیم داریم چون نیاز به خودکنترلی بیشتر می‌شود.

برنامه‌های تصویری رادیو بسکتبال

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید