اخلاق ورزشی

اخلاق ورزشی

همه وقتی بسکتبال بازی می‌کنند دوست دارند برنده شوند. اما مهم تر این است که بازی را به روش صحیح انجام دهید:

  • از هم تیمی‌های خود حمایت کنید. هرگز هم تیمی خود را به خاطر یک اشتباه سرزنش نکنید.
  • بازی بد؟ زمان بیش از حد روی نیمکت؟ غرغر نکنید یا تمرکز و کنترل خود را از دست ندهید. نوبت شما هم خواهد رسید که شانس این را داشته باشید در زمین مفید باشید.
  • طبق قوانین بازی کنید
  • بهترین بازی خود را انجام دهید، اما هرگز خشن بازی نکنید.
  • با حریفان، مربیان، هواداران یا داوران بحث نکنید.
  • هرگز حریف خود را مسخره و یا شوخی توهین آمیز نکنید.
  • برد یا باخت، با حریفان دست بدهید.

دیدگاهتان را بنویسید