تالار مشاهیر بازیکنان

حسین سرودی

 

حسین سرودی بازیکن تیم ملی بسکتبال در المپیک ۱۹۴۸ لندن بود.

وی از اواسط دهه‌ی ۲۰ جزو مربیان بسکتبال و فوتبال بود. فعالیت‌های سرودی در باشگاه دوچرخه‌سواران که بعدها «تاج» شد، شکل گرفت.

حسین سرودی به طور همزمان در تیم‌های ملی فوتبال و بسکتبال بازی کرد.

سرودی در فوتبال مدال نقره و در بسکتبال مدال برنز بازی‌های ۱۹۵۱ را در کارنامه داشت.

سرودی از کسانی بود که در هر دو رشته رئیس فدراسیون شد.

بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای مدتی به خوزستان رفت و در شهرهای مختلف این استان بازیکنان مختلفی را تمرین داد.

سرودی در آبان ۱۳۴۱ به مدت حدود دو سال رئیس فدراسیون بسکتبال بود.

وی در سال ۱۳۷۱ درگذشت.

 تعدادی از ورزشکاران در بازی‌های آسیایی ۱۹۵۱ (اسفند ۱۳۲۹). حسین سرودی نفر اول ایستاده جلو ردیف پایین.

ابوالفضل صلبی و حسین صعودی‌پور ملی‌پوشان تاج نیز ایستاده از چپ در ردیف بالا نفرات دوم و سوم دیده می‌شوند.

از بنیانگذاران بسکتبال در ایران

مربی تیم‌های شعاع و دوچرخه سواران (تاج) در دهه ۲۰

مربی شهرهای خرمشهر و دزفول و شهرهای شمالی از جمله بندرپهلوی و … در آغاز دهۀ ۳۰

رئیس فدراسیون بسکتبال بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳.