نظم آوران سيرجان برنده بازى اول فينال دسته يك بسكتبال باشگاهها شد.

نظم آوران سيرجان برنده بازى اول فينال دسته يك بسكتبال باشگاهها شد.

سایت خانه بسکتبال ایران؛ نظم آوران سيرجان برنده بازى اول فينال دسته يك بسكتبال باشگاهها شد.

نظم آوران ٧٤

سپاهان ٧٣

دیدگاهتان را بنویسید