آب به آسیاب «انتصابات اشتباهی»

آب به آسیاب «انتصابات اشتباهی»

فعلاً قصد ورود به موضوع انتخابات فدراسیون بسکتبال را نداریم و سعی می‌کنیم بیشتر بخوانیم و بشنویم «جامعه بسکتبال» چه واکنشی به نامزدهای انتخاباتی دارد.

یک مورد که بارها تکرار شده «انتصابات اشتباهی» است که در نقد فدراسیون طباطبایی زیاد به آن اشاره می‌شود. این مورد درست است اما در صورتی که کلی‌گویی نشود و به جزییات آن بیشتر بپردازیم.

در کنار پرداختن به این مورد باید پرسید؛

انتصابات اشتباهی در چه بخش‌هایی بود یا هست و این افراد چه کسانی بوده و هستند؟

کسانی که برکنار شدند الان مشغول به چه اموری هستند؟

بازدهی آنان چه بود؟

در یک جمله؛ برای بسکتبال چه کردند؟

وقتی به فهرست نامزدها نگاه می‌کنیم افرادی از طیف «انتصابات اشتباهی»، که دست‌شان از منافع در فدراسیون طباطبایی کوتاه شده، خود را کاندیدای ریاست کرده‌اند. افرادی دیگر از همین طیف پشت یکی دو نامزد پنهان شده‌اند تا در نقش اپوزیسیون، به مخالفان فدراسیون طباطبایی خط بدهند و جبهه نامزد مورد نظر خود را تقویت کنند.

کسانی که به اختلافات و دور کردن متخصصان و پیشکسوتان از فدراسیون طباطبایی دامن زده‌اند امروز در خارج از گود به فکر این افراد افتاده‌اند!

اگر در ردیابی «انتصابات اشتباهی» که چهار سال بردند و خوردند و با مشورت‌های جهت دار و عامدانه خود به طباطبایی، فقط دیگران را نادیده گرفتند یا حذف‌شان کردند اما الان با به خطر افتادن منافع‌شان اپوزیسیون شده‌اند؛ درست عمل نکنیم نادانسته آب به آسیاب انتصابات اشتباهی ریخته‌ایم.

افرادی که قبلاً با مشحون و بعد طباطبایی همین کارها را کردند و به خیال بازگشت به فدراسیون دوباره همان کارهای خود را با نامزدهای جدید شروع کرده‌اند.

طباطبایی مقصر است چون دایره چیدمان افراد در حوزه‌های مشارکتی و مشورتی را با انتصابات اشتباهی تنگ کرد اما نباید فراموش کنیم افراد در انتصابات اشتباهی در همین حلقه محدود، چگونه با تمامیت‌خواهی خود، منافع جمعی در بسکتبال را نادیده گرفتند.

اگر در تبیین مسائل بسکتبال طی این چند سال خامی کنیم و با وعده‌های «انتصابات اشتباهی» پیشین، که امروز نقش «دلسوزان» پشت سر دو سه کاندیدای ریاست پسین را بازی می‌کنند، گول بخوریم، دوباره همان مسیری را خواهیم رفت که طی بیش از 4 سال تا امروز «انتصابات اشتباهی» در دو فدراسیون؛ «حال» بسکتبال‌مان را «بد» کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید