نکات آموزشی در بسکتبال / دفاع روی توپ

نکات آموزشی در بسکتبال / دفاع روی توپ

سایت خانه بسکتبال ایران – چگونه دفاع بهتری روی توپ انجام بدهم؟

نکاتی خاصی وجود دارد.

(1) چشم‌ها به سینه

یک بازیکن با هوش می‌تواند به راحتی مدافعان خود را فریب دهد.

زیرا او به خوبی می‌تواند؛

Ball fake

Eye fake

Jab step

Shot fake

و کارهای فریبنده‌ی دیگری را انجام دهد.

 

به عنوان یک مدافع برای فریب نخوردن از مهاجم، چشم خود را از روی سینه یا تنه‌ی حریف برندارید چون فریب دادن از این قسمت بدن بسیار دشوار است.

 

(2) یک بازو، با بازیکن تهاجمی فاصله دارد

این یک قانون کلی است تا اطمینان حاصل شود که مدافعان برای انجام دو کار فاصله‌ی صحیحی دارند:

الف) به اندازه‌ی کافی نزدیک است تا از شوت جلوگیری کند

ب) به اندازه‌ی کافی دور است تا از یک نفوذ آسان جلوگیری کند

 

ساده

 

(3) از تمرین یک علیه یک زیاد استفاده کنید.

برای پیشرفت فردی هیچ تمرینی بهتر از بازی یک علیه یک نیست.

به خصوص در مقابل بازیکنی بهتر از خودتان.

شما یاد می‌گیرید چطور شوت کنید

شما یاد می‌گیرید چطور دفاع کنید

بنابراین بیشتر از آن استفاده کنید!

حتی بهتر…

برای تأثیرگذاری بیشتر این بازی‌ها از قوانین استفاده کنید.

 

Coach Mac

 

دیدگاهتان را بنویسید