بسكتبال كاپ آسيا / بازى برده را باختيم

بسكتبال كاپ آسيا / بازى برده را باختيم

کاپ آسیا

ایران (40) 64
لبنان (37) 66

22 فول از بچه‌های ایران در نیمه اول 33 فرصت پرتاب آزاد در اختیار دختران لبنانی گذاشت که 25 امتیاز گرفتند.

لبنانی‌ها 7 خطا.

آناییس خداوردیان 4 خطا و 4 اسیست و عسل پورحیدری یک خطا و یک اسیست.

ایران 5 از 14 سه امتیازی زد با 26 ریباند در مقابل 17 ریباند لبنان.

ادنا عیساییان با 12 امتیاز و معصومه اسماعیل‌زاده و دلارام وکیلی هر کدام با 9 امتیاز.

نسبت اسیست و ترنور تیم ایران 14 به 9 بود.

لبنان 6 به 4.

آیدا باخوس با 11 امتیاز. ربکا آکل 8 و دنسون 9 امتیاز برای لبنان.

کوارتر سوم امتیازآوری فائزه شهریاری نگرانی تیم ایران را در گلزنی برطرف کرد. 7 امتیاز. در حالی که 4 از 5 بازیکن شروع کننده تیم ملی به خاطر 4 خطایی شدن روی نیمکت بودند.

لبنان با پاس‌های آکل برگشت. 9 اسیست در پایان وقت سوم. 51 – 51.

نسبت اسیست به ترنور ایران 19 به 18 شد.

ایران با 4 بازیکن 4 فوله کوارتر آخر 51 – 56 عقب افتاد.

عیساییان و وکیلی بازی را برای تیم ایران تغییر دادند.

56 – 57 nلبنان (04:39).

آکل و دنسون به اتفاق باخوس برترین‌های لبنان.

بازی برای دقایقی به خاطر قطغ سیستم آمار متوقف شد.

کیمیا یزدیان طهرانی ایران را جلو انداخت 58 – 57.

عبدالوند روی یک توپربایی توسط اسماعیل‌زاده دو امتیاز گرفت. در بازگشت تکنیکال فول به یزدیان طهرانی و پرتاب آکل نتیجه برتری 61 – 60 ایران را رقم زد. (02:00)

بدترین موقع توسط فایاد سه امتیازی خوردیم. 61 – 63. لبنان (01:07)

باز هم سه امتیازی خوردیم. 61 – 66. (00:39)

ترنورهای ایران افزایش یافت: 24 به نسبت 21 اسیست.

آخرین شوت بازی را وکیلی زد و ایران با كمترين اختلاف باخت.

بسكتبال كاپ آسيا / بازى برده را باختيم بسكتبال كاپ آسيا / بازى برده را باختيم

دیدگاهتان را بنویسید