تبلیغ زاد و ولد در مسابقه بسکتبال / ببینید

تبلیغ زاد و ولد در مسابقه بسکتبال / ببینید

تلویزیون مدتى است با تعداد و کیفیت پایین گزارشگری بسکتبال روبروست.

در حال حاضر به جرأت می‌توان گفت محمدحسن واحد گزارشگر جوان که سابقه بازی در بسکتبال دارد، از بهترین گزارشگران بسکتبال تلویزیون است که بدون حاشیه کارش را دنبال می‌کند.

ابوذر مارکلایی از گزارشگری صبح و ورزش در رادیو و گزارشگری کبدی به سبد بسکتبال افتاد و وحید ابوالحسنی هم مدتی است که پیدا نیست اما وقتی هم هست سوژه‌های این چنینی بسیار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید