یزدان رضایی Yazdan Rezaee

تاریخ تولدBirthday

1389/08/182010/11/09

رده سنیAge group

نونهالانKid

پست بازیGame post

شوتینگ گاردShooting guard

سوابقGame records

4 سال4 year

قد / وزنWeight / Height

154 / 38154 / 38

آدرس

ایران مرکزی دلیجان

بیوگرافی

.....