نفس حنیفه پور nafas hanifepoor

تاریخ تولدBirthday

1383/10/212005/01/10

رده سنیAge group

پست بازیGame post

پوینت گاردPoint guard

سوابقGame records

5 سال5 year

قد / وزنWeight / Height

155 / 65155 / 65

آدرس

ایران گیلان لاهیجان

بیوگرافی

6_5 سال بسکتبال بازی میکنم و در حال حاضر دوره مربی گری میبینم