بسکتبال و مهندسی / اصول مربیگری موفقیت‌آمیز بسکتبال

در ادامه پژوهشی در زندگی چهر‌ه‌ها، آثارعلمی، آموزشی و نشر کتاب در تاریخ بسکتبال ایران به بررسی کتاب دیگری از رضا مهندسی، مؤلف و مترجم بسکتبال تحت نام مربیگری موفقیت‌آمیز در بسکتبال نوشته مورگان ووتن می‌پردازیم. رضا مهندسی در معرفی مورگان ووتن نویسندۀ کتاب مربیگری موفقیت‌آمیز بسکتبال می‌نویسد: «این کتاب از سری انتشارات ویژۀ ورزشی … ادامه خواندن بسکتبال و مهندسی / اصول مربیگری موفقیت‌آمیز بسکتبال