معرفی کتاب‌های رضا مهندسی / اصول یادگیری حرکت در بسکتبال

پژوهشی در زندگی چهر‌ه‌ها، آثارعلمی، آموزشی و نشر کتاب در تاریخ بسکتبال ایران کتاب «اصول یادگیری حرکت در بسکتبال»، سومین ترجمه از مجموعۀ کتاب‌های آموزشی رضا مهندسی، مؤلف و مترجم بسکتبال است. این کتاب ترجمۀ کتاب «مووینگ اند لِرنینگ» نوشته آقای بِوِرلی نیکولس است و آشنایی با نوعی از متدهای آموزش در بسکتبال است که … ادامه خواندن معرفی کتاب‌های رضا مهندسی / اصول یادگیری حرکت در بسکتبال