آرشیو برچسب های: آتنا طاهری

زندگی نخبۀ مامایی در دوران کرونا / طاهری: دوباره به بسکتبال برمی‌گردم

زندگی نخبۀ مامایی در دوران کرونا/ طاهری: دوباره به بسکتبال برمی‌گردم

روز پرستار برای اهالی بسکتبال با تبریک و شادباش به پرستاران بسکتبالیست گذشت.

تیم بسکتبال کوچین ملی ۲۰۲۱ / این تیم برای چه مسابقاتی آماده می‌شود؟

پرسش‌هایی زیادی از ما می‌شود که چرا تیم جوانان ۲۰۲۰ را کوچین ملی ۲۰۲۱ می‌نویسیم. این سوال هم مطرح است که این تیم برای چه مسابقاتی آماده می‌شود؟