کوآرتر آخر

تحلیل و بررسی مسایل روز بسکتبال و بسکتبال با ویلچر

یکشنبه‌ها ساعت 21:00

مدیر و مجری برنامه 

آقای مسعود پناهی

درباره ایشان

علاقه مندان و دوستداران بسکتبال و برنامه کوارتر آخر

می توانید مصاحبه‌های برنامه کوارتر آخر را از صفحه های رسمی این برنامه دنبال کنید و با یک روز تاخیر در آرشیو سایت خانه بسکتبال ایران آنها را مشاهده نمایید.

یکشنبه‌های هر هفته

ساعت 21:00

مصاحبه‌های کوارتر آخر