حسن نیکوحسن-نیکو01-324x400 حسن نیکو

جزو اولین گروه داوران بسکتبال ایران
معلم ورزش. داور بین‌المللی در دهۀ 30

مربی مدرسه رهنما، از مدارس پیشرو در تربیت و پرورش نسلی از بازیکنان بسکتبال

داور دو المپیک 1960 رم و 1964 توکیو.