تالار مشاهیر داوران

حسن نیکوحسن-نیکو01-324x400 حسن نیکو

جزو اولین گروه داوران بسکتبال ایران

معلم ورزش. داور بین‌المللی در دهۀ ۳۰

مربی مدرسه رهنما، از مدارس پیشرو در تربیت و پرورش نسلی از بازیکنان بسکتبال

داور دو المپیک ۱۹۶۰ رم و ۱۹۶۴ توکیو.