تالار مشاهیر داوران

محمود (افشین) نکوئی

محمود (افشین) نکوئی

تاریخ تولد

۱۳۲۸/۱۲/۱۳

سال‌های فعالیت

۱۳۴۸تا ۱۳۹۸

افتخارات داور

لیگهای یک وبرتر

ناظر مسابقات بمدت ۱۶ سال

سرپرست مسابقات نوجوانان وجوانان

پیشکسوت بسکتبال