تالار مشاهیر بازیکنان

دکتر حسین رضیحسین-رضی01 دکتر حسین رضی

ملی‌پوش ایران در بازی‌های آسیایی ۱۹۵۱ دهلی‌نو

رئیس هیئت بسکتبال تهران در سال ۱۳۵۲

از بنیانگذاران بسکتبال در کاشان.