تالار مشاهیر بازیکنان

بانو مینا محبیمینا-محبی-400x400 بانو مینا محبی

ملی‌پوش دهۀ ۴۰

عضو تیم‌های تهرانجوان و پاس.