بانو مینا محبیمینا-محبی-400x400 بانو مینا محبی

ملی‌پوش دهۀ 40

عضو تیم‌های تهرانجوان و پاس.