حسین جبارزادگانحسین-جبارزادگان01-339x400 حسین جبارزادگان

از بنیانگذاران بسکتبال در ایران

بازیکن، روزنامه‌نگار، مربی، استاد دانشگاه و دانشسرای عالی تربیت بدنی

ملی‌پوش تیم ایران در المپیک 1948 لندن

عضو تیم نیرووراستی. از بنیانگذاران باشگاه بوستان ورزش در دهۀ 30

سرمربی تیم ملی بسکتبال در سال 1343 و 44

دبیر فدراسیون بسکتبال در سال 1355.