تالار مشاهیر مسئولین

حسین جبارزادگانحسین-جبارزادگان01-339x400 حسین جبارزادگان

از بنیانگذاران بسکتبال در ایران

بازیکن، روزنامه‌نگار، مربی، استاد دانشگاه و دانشسرای عالی تربیت بدنی

ملی‌پوش تیم ایران در المپیک ۱۹۴۸ لندن

عضو تیم نیرووراستی. از بنیانگذاران باشگاه بوستان ورزش در دهۀ ۳۰

سرمربی تیم ملی بسکتبال در سال ۱۳۴۳ و ۴۴

دبیر فدراسیون بسکتبال در سال ۱۳۵۵.