معرفی کتاب‌های رضا مهندسی/ بدنسازى در بسكتبال

پژوهشی در زندگی چهر‌ه‌ها، آثارعلمی، آموزشی و نشر کتاب در تاریخ بسکتبال ایران کتاب‌ها‌ و جزواتی که تا پیش از چاپ کتاب «بدنسازی در بسکتبال» (منتشر شده در سال ۱۳۶۹)، انتشار یافته بودند بیشتر پیرامون بسکتبال در کشور به چاپ رسیده و عمدتاً در زمینۀ آموزش مهارت‌های اساسی و تاکتیکها در بسکتبال بودند. اگرچه این … ادامه خواندن معرفی کتاب‌های رضا مهندسی/ بدنسازى در بسكتبال